بقای صنعت خودرو کشور در گرو ارائه بسته‌های حمایتیتاریخ ثبت: 1397/09/14 | بازديد: 847


بقای خودروسازی که دومین صنعت بزرگ کشور پس از صنایع نفت و پتروشیمی است، در گرو ارائه بسته‌های حمایتی دولت است.

 حمید گرمابی، عضور کمیسیون صنایع مجلس درخصوص لزوم پرداخت تسهیلات 30هزارمیلیاردی به خودروسازان گفت: «بقای خودروسازی که دومین صنعت بزرگ کشور پس از صنایع نفت و پتروشیمی است، در گرو ارائه بسته‌های حمایتی دولت است. وی در ادامه افزود: «اگر این تسهیلات به خودروسازان پرداخت شوند، این صنعت مجبور به تعدیل نیرو نخواهد بود و ضمن رفع مشکلات قطعه‌سازان به رونق آن نیز کمک شایانی خواهد شد. در مجموع با توجه به شرایط کشور دولت باید از صنعت خودرو حمایت کند.»